Header: School Chance Girona

School Chance Girona

Ruta de navegació

Presentació | School Chance Girona

Presentació

School Chance Girona
El repte de la mobilitat escolar en les polítiques regionals

L’Ajuntament de Girona i la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya treballaran conjuntament en el projecte europeu SCHOOL mobility CHAllenge in regioNal poliCiEs (School Chance), que té com a objectiu principal incorporar la mobilitat autònoma dels escolars a les polítiques regionals dels territoris que hi participen, i definir un programa de mobilitat escolar sostenible, segura i accessible per a tots els membres de la comunitat i per a cada etapa educativa. Es tracta d’un projecte aprovat pel programa Interreg Europe i finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per al període 2014-2020.

Els socis del projecte desenvoluparan una estratègia integral i multidisciplinària per a incloure la mobilitat escolar com un element essencial de les seves polítiques de mobilitat i així augmentar la sostenibilitat en les eleccions i hàbits de mobilitat dels estudiants de casa a l’escola.

A través de la cooperació entre els socis i els membres dels grups d’interès School Chance trobarà noves metodologies per fer eficaç la mobilitat escolar. Es tractarà tant el punt de vista energètic, com la seguretat a les àrees al voltant de les escoles, la contaminació i la congestió de trànsit, per tal d’aconseguir l’objectiu de creixement sostenible de l'estratègia "Europa 2020", que pretén reduir emissions i millorar l’eficàcia energètica.

Xarxes: School Chance

Projecte europeu School Chance (fitxa)

Logotip del projecte School Chance

School Chance: el repte de la mobilitat escolar en les polítiques regionals

Durada: 6 anys
01/01/2017-31/12/2022

Socis del projecte:

  • Ajuntament de Girona (ES)
  • Ajuntament de Reggio Emilia (IT)
  • Investigació de la Mobilitat Austríaca,
  • FGM-AMOR (AT)
  • Generalitat de Catalunya (ES)
  • Ajuntament d’Utrecht (NL)
  • Ajuntament de Gdansk (PL)
  • Agència Metropolitana de Brasov per al
  • Desenvolupament Sostenible (RO)
  • Ajuntament de Gävle (SE)

Cofinançat per:
Interreg Europe/ FEDER

Web oficial:
interregeurope.eu/schoolchance