Header: School Chance Girona

School Chance Girona

Ruta de navegació

Programa Interreg Europe | School Chance Girona

Programa Interreg Europe

El projecte School Chance és cofinançat pel Fons de Desenvolupament Regional Europeu (FEDER) 2014-2020 dins del programa de Cooperació Territorial Europea-Interreg Europe de la Comissió Europea, que, en el marc de la Política Europea de Cohesió i de l’Estratègia Europea 2020, té l’objectiu de promoure un desenvolupament territorial, social i econòmic harmoniós a tota la Unió Europea.

El programa Interreg Europe estimula l’intercanvi d'experiències i de bones pràctiques en quatre àrees de prioritat:

  1. Recerca i innovació
  2. Competitivitat de les petites i mitjanes empreses
  3. Economia de baix carboni
  4. Medi ambient i eficiència dels recursos, així com la creació d’oportunitats de compartir possibles solucions, per tal d’assegurar que les inversions i els compromisos en polítiques innovadores i eficaces generin impactes integrals i sostenibles tant per a les persones com per l'entorn.

En aquest context, el projecte School Chance s’emmarca en l’objectiu temàtic 4, afavorir una economia de baix carboni a tots els sectors.