Header: School Chance Girona

School Chance Girona

Ruta de navegació

Vídeo inici | School Chance Girona

Projecte europeu School Chance (fitxa)

Logotip del projecte School Chance

School Chance: el repte de la mobilitat escolar en les polítiques regionals

Durada: 6 anys
01/01/2017-31/12/2022

Socis del projecte:

  • Ajuntament de Girona (ES)
  • Ajuntament de Reggio Emilia (IT)
  • Investigació de la Mobilitat Austríaca,
  • FGM-AMOR (AT)
  • Generalitat de Catalunya (ES)
  • Ajuntament d’Utrecht (NL)
  • Ajuntament de Gdansk (PL)
  • Agència Metropolitana de Brasov per al
  • Desenvolupament Sostenible (RO)
  • Ajuntament de Gävle (SE)

Cofinançat per:
Interreg Europe/ FEDER

Web oficial:
interregeurope.eu/schoolchance

Xarxes: School Chance