Header: School Chance Girona

School Chance Girona

Ruta de navegació

Objectius | School Chance Girona

Objectius

Els objectius de School Chance es divideixen en quatre àmbits: infraestructures (com han de ser els entorns de les escoles); educació (quines activitats són les més adequades per a cada nivell escolar); comunicació (quines xarxes, relacions públiques o convenis es poden establir), i promoció (com poden les noves tecnologies ajudar a involucrar les comunitats escolars). El propòsit és definir un programa de mobilitat escolar sostenible, segura i accessible per a tots els membres de la comunitat i per a cada etapa educativa.

La finalitat del projecte School Chance és que diverses regions d’Europa (Girona/Catalunya, Reggio Emilia -Itàlia-, Utrecht -Països Baixos-, Gdansk -Polònia-, Gävle -Suècia-, l’agència metropolitana Brasov Metropolitan Agency For Sustainable Development -Romania-, i l’Austrian Mobility Research FGM-AMOR, que actua com a soci assessor -Àustria-) intercanviïn bones pràctiques relatives a la mobilitat independent dels escolars per tal de modificar polítiques regionals i elaborar plans que lliguin amb l’estratègia d’Europa 2020, que preveu un creixement sostenible, intel·ligent i integrador. Així doncs, a escala de Catalunya s’elaborarà un Pla d’Acció Regional (PAR) que, a partir de les lliçons apreses en l’observació de les bones pràctiques i les visites d’estudi realitzades, estableixi una estratègia d’actuació en l’àmbit de tot Catalunya que permeti la implantació d’actuacions de foment de la mobilitat escolar sostenible, i que podran ser finançades pel fons FEDER.

La mobilitat escolar juga un paper molt important en el sistema de transport d'una ciutat en termes de l’impacte en el benestar psicofísic dels infants i joves i de congestió, seguretat i contaminació. Es calcula que entre 30% i 60% dels estudiants són acompanyats a escola amb cotxe. Per consegüent, hi ha un augment del trànsit en el moment de l'entrada i sortida a l’escola, de la probabilitat d'accidents i de la limitació de l’autonomia dels escolars. Per tant, és essencial que les autoritats locals i regionals estableixin eines, estratègies i recursos financers adequats per invertir en una mobilitat escolar sostenible, començant per un procés de canvi en polítiques i de comportament.

School Chance es focalitza en el desenvolupament de polítiques que donen suport a mitjans de transport més nets i alternatius, treballant per desenvolupar un conjunt d'eines integrades per incorporar estratègies de mobilitat escolar al nivell regional. L'objectiu és reduir emissions de carboni en el trajecte de casa a l’escola a través dels quatre eixos més importants per al desenvolupament i la implementació de polítiques de mobilitat escolar: informació, formació, promoció i infraestructures.

A través de School Chance, els socis del projecte treballaran junts per millorar polítiques locals i regionals, i identificar àmbits nous d’inversions necessàries per tal que el transport d'estudiants sigui més sostenible. FGM-AMOR (Àustria) és el soci assessor que dirigirà les autoritats locals i regionals en les activitats d’intercanvi d’aprenentatge.

Durant el projecte els socis intercanviaran i incorporaran bones pràctiques en l’àmbit local, promouran la introducció de la mobilitat de casa al centre educatiu en els seus Plans Urbans de Mobilitat Sostenible i altres instruments de planificació regional, es durà a terme un diàleg amb tots els grups d’interès que afavorirà l’augment del suport de les estratègies de mobilitat i polítiques, i s’elaborarà un Pla d'Acció Regional per millorar les polítiques locals i regionals de mobilitat escolar.

El projecte s’ha iniciat el gener de 2017 i consta de dues fases. La primera, sota el nom d’ “Interregional learning”, es durà a terme de gener del 2017 al desembre de 2020. En aquest període, s’identificaran les bones pràctiques entre els socis del projecte, es realitzaran visites per estudiar les bones pràctiques seleccionades i es desenvoluparan els plans d’acció regionals. La segona fase, amb una durada de dos anys a partir de gener del 2021, servirà per implementar els plans elaborats i fer-ne el seguiment.

Projecte europeu School Chance (fitxa)

Logotip del projecte School Chance

School Chance: el repte de la mobilitat escolar en les polítiques regionals

Durada: 6 anys
01/01/2017-31/12/2022

Socis del projecte:

  • Ajuntament de Girona (ES)
  • Ajuntament de Reggio Emilia (IT)
  • Investigació de la Mobilitat Austríaca,
  • FGM-AMOR (AT)
  • Generalitat de Catalunya (ES)
  • Ajuntament d’Utrecht (NL)
  • Ajuntament de Gdansk (PL)
  • Agència Metropolitana de Brasov per al
  • Desenvolupament Sostenible (RO)
  • Ajuntament de Gävle (SE)

Cofinançat per:
Interreg Europe/ FEDER

Web oficial:
interregeurope.eu/schoolchance

Xarxes: School Chance