Header: School Chance Girona

School Chance Girona

Ruta de navegació

Reunions | School Chance Girona

Reunions

  • El passat 29 de Gener de 2020, es va realitzar la Conferència Regional al Departament de Territori i Sostenibilitat a Barcelona, on es va presentar el Pla d’Acció de Mobilitat Escolar de Catalunya 2020-2021. 
  • El proper 28 d’octubre de 2020, es realitzarà l'última reunió de seguiment del projecte a Reggio Emilia (Itàlia), on hi participaran els diferents socis del projecte. A causa de la situació d'excepcionalitat de la COVID-19, a l'octubre es realitzarà una reunió de seguiment en línia i durant el primer semestre del 2021, es portarà a terme l'última reunió del projecte a Reggio Emilia (Itàlia), on hi participaran els diferents socis del projecte. 
  • L’últim trimestre de 2021, es portarà terme a Barcelona, una trobada de colenda on hi assistiran els diferents socis del projecte.