Header: School Chance Girona

School Chance Girona

Ruta de navegació

Reunions | School Chance Girona

Reunions

  • El passat 29 de gener de 2020, es va realitzar la Conferència Regional al Departament de Territori i Sostenibilitat a Barcelona, on es va presentar el Pla d’Acció de Mobilitat Escolar de Catalunya 2020-2021. 
  • El 28 d’octubre de 2020, es va suspendre la setena reunió de treball (PMG 7)a Reggio Emilia (Itàlia) degut a la situació provocada per la COVID-19. Es portarà a terme el dia 2 de març de 2021 en format online i hi participaran els diferents socis del projecte. 
  • L’estiu de 2021, realitzarem la vuitena i darrera reunió de treball (PMG 8) amb la resta de socis i també en format online.
  • El 25 de novembre de 2021, es portarà terme en format online, la conferència final del projecte, liderada pel Govern de Catalunya amb el suport de l'Ajuntament de Girona.