Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Ruta de navegació

Projectes que s'executaran a Torre Gironella | Pressupostos participats

Torre Gironella

Projectes que s'executaran en el marc dels Pressupostos participats

 

2018

Pressupost assignat 37.676,61 €
més un romanent d'altres anys de 37.676,61 €

2017

Pressupost assignat 37.676,61 €

  • Reserva dels 37.676,61 € per als pressupostos participats de l'any vinent

2014

Pressupost assignat 31.397,17 €

  • Ampliació dels jocs infantils i instal·lació d'una taula de ping pong a la plaça del Grup Torre Gironella (13.532 €)
  • Tancament i arranjament de la vorera del Mirador (4.923 €)

2013

Pressupost assignat 31.003,91 €

  • Adequació de la plaça situada al Grup Torre Gironella (23.003,91 €)
  • Substitució de la tanca metàl·lica de la pista de bàsquet (8.000 €)