Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Projectes que s'executaran a Mas Ramada | Pressupostos participats

Mas Ramada

Projectes que s'executaran en el marc dels Pressupostos participats

 

2018

Pressupost assignat 30.141,29 €
més un romanent d'altres anys de 14.141,29 €

  • Reserva dels 44.282,58 € per a la propera edició dels pressupostos participats

2015

Pressupost assignat 31.453 €

2014

Pressupost assignat 27.472,53 €

  • Destinar la quantitat assignada al barri a continuar amb les actuacions de millora al carrer Pineda, amb l'arranjament de la vorera del costat dret i la renovació de l'enllumenat públic (27.472,53 €)

2013

Pressupost assignat 26.353,32 €

  • Realitzar actuacions de millora al carrer de la Pineda (26.353,32 €)