Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Ruta de navegació

Projectes que s'executaran a Montilivi - La Creueta | Pressupostos participats

Montilivi - La Creueta

Projectes que s'executaran en el marc dels Pressupostos participats

 

2017

Pressupost assignat 39.560,44 €
més un romanent de l'any 2016 de 9.141,89 €

2015

Pressupost assignat 40.031 €

2014

No participa al procés

  • El barri de Montilivi és l’únic que no participa en el procés dels Pressupostos Participats del 2014 perquè l’any passat va decidir destinar l’assignació pressupostària del 2013 i la del 2014 a eliminar les barreres arquitectòniques al carrer Punta del Pi (està prevista la instal·lació d’un ascensor).

2013

Pressupost assignat 32.554,10 €

  • Eliminar les barreres arquitectòniques al carrer Punta del Pi. (32.554,10 €)