Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Projectes que s'executaran a Mercadal | Pressupostos participats

Mercadal

Projectes que s'executaran en el marc dels Pressupostos participats

 

2017

Pressupost assignat 37.676,61 €
més un romanent de l'any 2016 de 2.383,56 €

2014

Pressupost assignat 30.612,24 €

  • Millores a la plaça de Santa Susanna, amb la substitució dels bancs, la construcció de dos nous passos de vianants i la instal·lació d'una cartellera informativa (17.600 €)
  • Reomplir els espais buits existents entre els llambordins del carrer de les Hortes (6.625 €)

2013

Pressupost assignat 28.709,62 €

  • Supressió de barreres arquitectòniques davant de l’església de Santa Susanna i a l’accés al Pont de les Peixateries Velles (23.030 €)
  • Projecte de dinamització social per cohesionar el barri (5.679,62 €)