Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Ruta de navegació

Projectes que s'executaran a Domeny - Taialà | Pressupostos participats

Domeny - Taialà

Projectes que s'executaran en el marc dels Pressupostos participats

 

2013

Pressupost assignat 38.754,88 €

  • Construcció d’una rampa que uneixi la carretera de Sant Gregori amb el carrer d'Adri (38.754,88 €)