Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Ruta de navegació

Projectes que s'executaran la Vall de Sant Daniel | Pressupostos participats

Vall de Sant Daniel

Projectes que s'executaran en el marc dels Pressupostos participats

 

2015

Pressupost assignat 40.031 €

2014

Pressupost assignat 32.967,03 €

  • Destinar el pressupost assignat al barri a reformar l'interior d'un dels locals de Can Primi (2a fase)

2013

Pressupost assignat 33.329,20 €

  • Reparació de la coberta de part dels edificis de les escoles de Sant Daniel, i inici de la reforma del seu interior per a ús de les entitats i veïns i veïnes del barri. (33.329,20 €)