Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Projectes que s'executaran a Campdorà | Pressupostos participats

Campdorà

Projectes que s'executaran en el marc dels Pressupostos participats

 

2018

Pressupost assignat 46.153,85 €
més un romanent d'altres anys de 625,91 €

2013

Pressupost assignat 39.529,98 €

  • Arranjament de les escoles (39.529,98 €)