Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Ruta de navegació

Projectes que s'executaran a Pujada de la Torrassa | Pressupostos participats

Pujada de la Torrassa

Projectes que s'executaran en el marc dels Pressupostos participats

 

2017

Pressupost assignat 36.734,69 €

2014

Pressupost assignat 31.397,17 €

  • Destinar el pressupost assignat a continuar amb l'adequació del camí del barri que connecta amb els Jardins de John Lennon i el carrer Montjuïc (31.397,17 €)

2013

Pressupost assignat 31.003,91 €

  • Adequació del camí del barri que connecta amb el carrer de Montjuïc i els Jardins de John Lennon (25.000 €)