Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Projectes que s'executaran a Sant Narcís | Pressupostos participats

Sant Narcís

Projectes que s'executaran en el marc dels Pressupostos participats

 

2018

Pressupost assignat 50.863,42 €
més un romanent d'altres anys de 6.653,42 €

2014

Pressupost assignat 85.575,35 € (2013 i 2014)

  • Enderroc dels talussos i murs de la plaça de Comtessa Ermessenda (85.233,76 €)

2013

Pressupost assignat 42.630,37 €

  • Es va reservar la quantitat assignada al barri l’any 2013 per acumular-la a la quantitat assignada amb els Pressupostos Participats del 2014