Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Projectes que s'executaran a Mas Catofa | Pressupostos participats

Mas Catofa

Projectes que s'executaran en el marc dels Pressupostos participats

 

2014

Pressupost assignat 24.332,81 €

  • Destinar la quantitat assignada a la instal·lació d'uns jocs infantils al carrer de Mas Catofa cantonada amb el carrer de Torre de Taialà (24.332,81 €)

2013

Pressupost assignat 24.028,03 €

  • Enderrocament del pas existent a la Riera Bullidor, que uneix els barris de Germans Sàbat i Mas Catofa, i substitució per un gual més alt (12.000 €)
  • Projecte de reinserció social i laboral per als joves del barri (1.500 €)