Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Projectes que s'executaran a Sant Ponç | Pressupostos participats

Sant Ponç

Projectes que s'executaran en el marc dels Pressupostos participats

 

 

2014

Pressupost assignat 31.397,17 €

  • Destinar el pressupost assignat al barri a continuar amb el projecte d'arranjament de la plaça de Sant Ponç, que es va iniciar amb motiu dels Pressupostos Participats del 2013 (31.397,17 €)

2013

Pressupost assignat 31.779 €

  • Realitzar actuacions d’accessibilitat i millora a la plaça de Sant Ponç (31.779 €)