Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Ruta de navegació

Projectes que s'executaran a Pedreres - Fora Muralla | Pressupostos participats

Pedreres - Fora Muralla

Projectes que s'executaran en el marc dels Pressupostos participats

 

2013

Pressupost assignat 31.779 €

  • Iniciar l’adequació dels Jardins Fora Muralla i l’obertura d’un local social amb un espai lúdic per als veïns i veïnes de Pedreres i Fora Muralla (31.779 €)