Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Bàner: plataforma de participació del procés de reforma dels Pressupostos participats

Diagnosi | Procés de reforma dels Pressupostos Participats dels Barris | Pressupostos Participats

Procés de reforma dels Pressupostos Participats dels Barris

Resultats del procés participatiu del 26 d’octubre i el 18 de novembre de 2020

El marc del Reglament dels Pressupostos participats dels barris actualment vigent necessita d’una reforma integral, de model de participació, vinculat al canvi produït a la societat en relació amb les polítiques de participació ciutadana.  

Un diagnòstic a partir de mirades diverses

Aquesta revisió del procés dels pressupostos participats s'ha abordat de manera participativa. Primer el catedràtic de Ciència Política, Quim Brugué, va redactar un informe de diagnosi a partir de les conclusions extretes de 39 entrevistes realitzades a diversos actors clau. 

Memòria | Procés de reforma dels Pressupostos Participats dels Barris

Tot seguit es va utilitzar una plataforma web de participació per obrir la fase de debat (https://participa.girona.cat). Entre el 26 d’octubre i el 18 de novembre de 2020, amb aquesta eina es van recollir propostes de millora, realitzades tant per part d’algunes entitats veïnals com de la ciutadania en general, sobre els principals temes de debat extrets de l’esmentat informe de diagnosi al voltant de la reforma dels pressupostos participats. 

Com a part de la darrera fase del procés participatiu per a la reforma del reglament dels pressupostos participats de Girona, s’ha previst la realització d’unes taules de treball amb entitats, grups polítics i altres agents socials, que amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'haurà de dur a terme íntegrament a través d'una plataforma virtual.

El resultat de la suma de totes les fases d’aquest procés definirà el nou escenari dels pressupostos participats de Girona per als propers anys.