Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Ruta de navegació

Bàner: plataforma de participació del procés de reforma | Pressupostos participats

Diagnosi i propostes recollides | Reforma | Pressupostos Participats

Diagnosi i recollida de propostes

Procés de reforma dels Pressupostos Participats dels Barris

Resultats del procés participatiu del 26 d’octubre i el 18 de novembre de 2020

El marc del Reglament dels Pressupostos participats dels barris actualment vigent necessita d’una reforma integral, de model de participació, vinculat al canvi produït a la societat en relació amb les polítiques de participació ciutadana.  

Un diagnòstic a partir de mirades diverses

Aquesta revisió del procés dels pressupostos participats s'ha abordat de manera participativa. Primer el catedràtic de Ciència Política, Quim Brugué, va redactar un informe de diagnosi a partir de les conclusions extretes de 39 entrevistes realitzades a diversos actors clau. 

El projecte dels Pressupostos Participats dels Barris està en procés de revisió | Pressupostos Participats

El projecte dels Pressupostos Participats dels Barris està en procés de revisió

El projecte dels Pressupostos participats dels barris actualment vigent necessita d’una reforma integral vinculada al canvi produït a la societat en relació amb les polítiques de participació ciutadana.

Enguany, l’Ajuntament de Girona durà a terme la revisió d’aquest instrument, i amb aquest objectiu, ha signat un conveni de col·laboració amb el Campus de Cohesió i Compromís Social de la Universitat de Girona (UdG) per treballar conjuntament el procés de reforma amb un enfoc pluridimensional i amb un equip de professionals provinents de diversos camps de coneixement. El Campus de Cohesió i Compromís Social de la UdG té entre els seus eixos d’interès les noves formes relacionals i participatives de governança i combina la recerca acadèmica amb la transferència social.

El procés de revisió s’ha iniciat amb la fase d’anàlisi documental amb la recollida de totes les propostes de millora que s’han realitzat des del 2013. Aquestes propostes provenen tant de les reunions de la Comissió Mixta de Ciutat i del grup de treball per a la reforma del reglament dels pressupostos participats com de la ciutadania i les entitats en general.

Seguidament, el procés s’abordarà de manera participativa. Primer es realitzaran entrevistes a alguns actors clau i després s’obrirà la fase de debat, que s’articularà a través de dos tipus d’espais: unes taules de treball amb entitats, grups polítics i altres agents socials i una plataforma web de participació per a tota la ciutadania. El resultat definirà el nou escenari dels pressupostos participats de Girona per als propers anys

A mesura que es vagin obrint les diferents fases del procés s’anirà informant la ciutadania per a què pugui tenir un paper actiu en el debat públic que tindrà lloc al voltant d’aquest tema i recollir les seves propostes de millora o de canvi.

Memòria. Propostes que s'han recollit | Reforma | Pressupostos Participats

Propostes que s'han recollit

Tot seguit es va utilitzar una plataforma web de participació per obrir la fase de debat (https://participa.girona.cat). Entre el 26 d’octubre i el 18 de novembre de 2020, amb aquesta eina es van recollir propostes de millora, realitzades tant per part d’algunes entitats veïnals com de la ciutadania en general, sobre els principals temes de debat extrets de l’esmentat informe de diagnosi al voltant de la reforma dels pressupostos participats. 

Com a part de la darrera fase del procés participatiu per a la reforma del reglament dels pressupostos participats de Girona, s’ha previst la realització d’unes taules de treball amb entitats, grups polítics i altres agents socials, que amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'haurà de dur a terme íntegrament a través d'una plataforma virtual.

El resultat de la suma de totes les fases d’aquest procés definirà el nou escenari dels pressupostos participats de Girona per als propers anys.