Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Projectes que s'executaran al Barri Vell | Pressupostos participats

Barri Vell

Projectes que s'executaran en el marc dels Pressupostos participats

 

2019

Pressupost assignat 79.885,01 €

2017

Pressupost assignat 42.386,19 €
més un romanent de l'any 2016 de 6.200 €

2013

Pressupost assignat 37.979,78 €

  • Obres de millora al carrer de la Llebre i la plaça de Sant Josep (37.901,77 €)