Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Ruta de navegació

Projectes que s'executaran a Figuerola-Bonastruc | Pressupostos participats

Figuerola - Bonastruc

Projectes que s'executaran en el marc dels Pressupostos participats

 

2018

Pressupost assignat 40.502,35 €
més un romanent d'altres anys de 40.545,58 €

2017

Pressupost assignat 40.502,35 €
més un romanent de l'any 2016 de 9.324,51 €

2015

Pressupost assignat 46.536 €

2013

Pressupost assignat 31.810,01 €

  • Instal·lar uns jocs infantils a l’espai situat entre el carrer Figuerola i el carrer Güell (25.768 €)
  • Protegir els escocells dels arbres del carrer Bonastruc amb cautxú (5.800 €)
  • Donació a la Fundació Banc dels Aliments de les Comarques Gironines (242 €)