Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Ruta de navegació

Projectes que s'executaran a Germans Sàbat | Pressupostos participats

Germans Sàbat

Projectes que s'executaran en el marc dels Pressupostos participats

 

2018

Pressupost assignat 32.967,03 €

2017

Pressupost assignat 32.967,03 €
més un romanent del 2016 de 16.588,41 €

2014

Pressupost assignat 29.827,32 €

2013

Pressupost assignat 29.453,71 €

  • Enderrocament del pas existent a la Riera Bullidor, que uneix els barris de Germans Sàbat i Mas Catofa, i substitució per un gual més alt (12.000 €)
  • Ampliació i instal·lació d’una tancat al parc infantil existent al barri (9.450 €)
  • Projecte de reinserció social i laboral per als joves del barri (1.500 €)