Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Projectes que s'executaran a l'Eixample | Pressupostos participats

Eixample

Projectes que s'executaran en el marc dels Pressupostos participats

 

2018

Pressupost assignat 56.514,91 €
més un romanent d'altres anys de 37.000 €

2013

Pressupost assignat 46.505,86 €

  • Eliminació de barreres arquitectòniques al carrer Maluquer Salvador (43.505,86 €)
  • Projecte d'escacs per a l'Escola d'Adults que portarà a terme el Club d'Escacs Gerunda (1.000 €)
  • Promoció dels Cercles d’Estudis a través de l’Associació Catalana per a l’Educació, Formació i Recerca-ACEFIR (2.000 €)