Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Pressupostos participats 2016

Pressupostos participats 2016

Després de les assemblees fetes, els barris van acabar de definir les propostes de millora que volien que se sotmetin a consulta ciutadana per decidir el destí de l’assignació pressupostària dels pressupostos participats dels barris d'1.200.000 €

A través de la consulta que es va fer als barris electrònicament entre l’1 al 12 de juny de 2016, els gironins i gironines majors de 18 anys i inscrits al padró d’habitants van decidir quines de les propostes s’executaran, mitjançant el vot lliure, directe i secret. 

Pressupostos participats 2016 (menú botons)

 

Pressupostos participats 2016 - calendari del procés

Calendari del procés participatiu 2016

 • Fins al 24 de gener
  Propostes presentades per la ciutadania a través del web
 • Del 15 al 25 febrer
  Celebració de les primeres assemblees de barri
 • De l’1 de març al 15 d’abril
  Informes de l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica dels projectes proposats
 • Del 25 d’abril al 5 de maig
  Celebració de les assemblees de retorn dels informes de les propostes fetes a les primeres assemblees de barri
 • De l’1 i el 12 de juny
  Consulta electrònica amb credencials
 • Dissabte 4 de juny
  Votació electrònica assistida als centres cívics, de 10 a 14 h.