Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Ruta de navegació

Projectes que s'executaran a Torres de Taialà | Pressupostos participats

Torres de Taialà

Projectes que s'executaran en el marc dels Pressupostos participats

 

2018

Pressupost assignat 33.908,95 €

2017

Pressupost assignat 33.908,95 €
més un romanent de l'any 2016 de 6.733,55 €

2014

Pressupost assignat 27.472,53 €

  • Substitució del paviment de la passera del final del carrer de Federico Garcia Lorca i col·locació de baranes al perímetre de la riera Bullidors (15.100 €) 
  • Incorporar porteries de futbol a la pista de bàsquet (6.289,5 €)
  •  Instal·lació de finestres i d'una pica al magatzem dels vestuaris de la pista de bàsquet de Torre Taialà (4.575,93 €) 

2013

Pressupost assignat 27.128,42 €

  • Instal·lació d’uns jocs infantils a la zona verda del carrer Taialà (17.500 €)
  • Projecte de reinserció social i laboral pels joves del barri (1.500 €)
  • Pavimentar la pista de bàsquet i refer la seva tanca perimetral (8.800 €)