Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Projectes que s'executaran a Pont Major | Pressupostos participats

Pont Major

Projectes que s'executaran en el marc dels Pressupostos participats

 

2017

Pressupost assignat 32.025,12 €
més un romanent de l'any 2016 de 2.817,69 €

2015

Pressupost assignat 33.189 €

2014

Pressupost assignat 26.687,60 €

  • Adequació de l'espai existent a la cantonada del c. Comerç amb el carrer de Pont Major per donar-li més amplitud (19.440 €)
  • Pacificar el trànsit de vehicles pel carrer Pont Major amb la instal·lació d'un panell de control de velocitat i senyalització horitzontal (6.465 €)

2013

Pressupost assignat 27.128,42 €

  • Adequació de les deveses del barri com a espai d’esbarjo. (25.000 €)