Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Projectes que s'executaran a Montjuïc | Pressupostos participats

Montjuïc

Projectes que s'executaran en el marc dels Pressupostos participats

 

2019

Pressupost assignat 36.083, 27 €

2015

Pressupost assignat 34.312 €

2014

Pressupost assignat 28.257,46 €

2013

Pressupost assignat 27.128,42 €

  • Habilitació de l’espai d’estada al bosc a la zona de l’escola de Montjuïc i dels corresponents accessos (23.878 €)
  • Tanca pels jocs infantils de la plaça de Domènec Fita (3.250 €)