Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Ruta de navegació

Projectes que s'executaran a Santa Eugènia i Can Gibert del Pla | Pressupostos participats

Santa Eugènia i Can Gibert del Pla

Projectes que s'executaran en el marc dels Pressupostos participats

 

2017

Pressupost assignat 48.037,68 € + 42.386,19 €

2014

Pressupost assignat 34.536,89 € / 35.321,82 €

2013

Pressupost assignat 75.184,47 €

  • Projecte Integral Urbanístic-Comunitari-Educatiu. (75.184,47 €)