Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Ruta de navegació

Projectes que s'executaran a Carme - Vista Alegre | Pressupostos participats

Carme - Vista Alegre

Projectes que s'executaran en el marc dels Pressupostos participats

 

2018

Pressupost assignat 39.560,44 €
més un romanent d'altres anys de 3.529,43 €

2015

Pressupost assignat 12.998 €

2014

Pressupost assignat 32.967,03 €

2013

Pressupost assignat 32.554,10 €

  • Iniciar l’arranjament del local social ubicat al carrer del Taquígraf Martí, 15.

    Projecte anul·lat