Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Ruta de navegació

Projectes que s'executaran a Grup Sant Daniel | Pressupostos participats

Grup Sant Daniel

Projectes que s'executaran en el marc dels Pressupostos participats

 

2019

Pressupost assignat 91.434,31 €

2018

Pressupost assignat 39.560,44 €
més un romanent d'altres anys de 13.365,82 €

  • Reserva dels 52.926,26 € per a la propera edició dels pressupostos participats

2017

Pressupost assignat 39.560,44 €
més un romanent de l'any 2016 de 14.652,86 €

2016

Pressupost assignat 40.064 €

2014

Pressupost assignat 35.321,82 €

  • Substitució dels bancs del barri (3.872 €)
  • Substituir la tanca de la pista i la de la petanca
    (8.955 €)

2013

Pressupost assignat 34.879,39 €

  • Millorar l’accessibilitat al Grup Sant Daniel, amb l’inici de les obres d’instal·lació d’un ascensor inclinat (34.879,39 €)