Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Bàner: plataforma de participació del procés de reforma | Pressupostos participats

Grups de treball virtuals | Reforma | Pressupostos Participats

Grups de treball virtuals 2021

Procés de reforma dels Pressupostos Participats dels Barris

Durant els mesos de maig i juny es varen realitzar tres taules de treball virtuals amb associacions de veïns, entitats de barri, entitats de ciutat, ciutadania individual i representants dels grups polítics municipals, com a part de la darrera fase del procés participatiu per a la reforma dels pressupostos participats de Girona. 

Taules de treball virtuals amb la cooperativa Ilabso

Els dies 6 de maig, 19 de maig i 2 de juny
De 18 a 20 hores

 

Aquestes taules participatives virtuals varen treballar sobre la base de les conclusions extretes de les dues primeres parts del procés de revisió: l’informe de diagnosi realitzat pel catedràtic de Ciència Política Quim Brugué, a partir de 39 entrevistes amb diversos actors clau de les diferents edicions dels pressupostos participats dels barris, i les propostes de millora recollides a través d’una plataforma web de participació, que va permetre obrir el debat i rebre 57 propostes, 33 de les quals feien referència a la reforma dels pressupostos participats.

En la primera sessió es va debatre sobre el model de pressupostos participats a Girona, de barri o de ciutat, i es va buscar aprofundir en aquesta dimensió substantiva. La segona sessió va abordar els principals aspectes operatius dels pressupostos participats, partint del model definit en la reunió anterior i amb la finalitat de millorar la implementació dels pressupostos participats que s’han realitzat en les edicions passades. La tercera i última sessió va ser de caràcter conclusiu, en què es varen presentar els consensos aconseguits i els dissensos encara existents, tot apuntant les principals estratègies de canvi proposades, perquè puguin ser plasmades en el nou reglament dels pressupostos participats de Girona.