Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Bàner: plataforma de participació del procés de reforma | Pressupostos participats

Grups de treball virtuals | Reforma | Pressupostos Participats

Grups de treball virtuals 2021

Procés de reforma dels Pressupostos Participats dels Barris

Animeu-vos a participar en la darrera fase del debat sobre la reforma dels pressupostos participats!

Durant els mesos de maig i juny, s’ha previst la realització de tres taules de treball virtuals amb associacions de veïns, entitats de barri, entitats de ciutat, ciutadania individual i representants dels grups polítics municipals, com a part de la darrera fase del procés participatiu per a la reforma dels pressupostos participats de Girona. 

Taules participatives virtuals

Els dies 6 de maig, 19 de maig i 2 de juny
De 18 a 20 hores

 

Aquestes taules participatives virtuals, que es duran a terme treballaran sobre la base de les conclusions extretes de dues primeres parts del procés de revisió: l’informe de diagnosi realitzat pel catedràtic de Ciència Política Quim Brugué, a partir de 39 entrevistes amb diversos actors clau de les diferents edicions dels pressupostos participats dels barris, i les propostes de millora recollides a través d’una plataforma web de participació, que va permetre obrir el debat i rebre 57 propostes, 33 de les quals feien referència a la reforma dels pressupostos participats.

En la primera sessió es debatrà sobre el model de pressupostos participats a Girona, de barri o de ciutat, i es buscarà aprofundir en aquesta dimensió substantiva. La segona sessió abordarà els principals aspectes operatius dels pressupostos participats, partint del model que s’hagi definit en la reunió anterior i amb la finalitat de millorar la implementació dels pressupostos participats que s’han realitzat en les edicions passades. La tercera i última sessió serà de caràcter conclusiu, en què es presentaran els consensos aconseguits i els dissensos encara existents, tot apuntant les principals estratègies de canvi proposades, per a què puguin ser plasmades en el nou reglament dels pressupostos participats de Girona.

Com participar en les taules participatives virtuals

Pel que fa als agents participants, es busca que hi hagi un nombre de persones ric i divers, però alhora restringit al format del grup de treball, i que aquestes persones siguin les mateixes a les tres sessions per facilitar el vincle i permetre un debat més profund. Les entitats i les persones que estiguin interessades a participar, poden enviar un correu electrònic a l’adreça participacio@ajgirona.cat