Header: Per un Nou Vell

Per un Nou Vell

Ruta de navegació

Presentació | Per un Nou Vell

Presentació

L’origen d’aquest procés és una reivindicació de l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell

L’origen d’aquest procés és el resultat d’una reivindicació de l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell que es va concretar en una proposta específica a la convocatòria dels pressupostos participats dels barris de l’any 2018.

Preocupats per alguns dels efectes negatius de les noves dinàmiques socioeconòmiques globals, com és el cas de la progressiva especialització dels nuclis vells de moltes destinacions turístiques en usos vinculats a l'allotjament turístic que posen en perill la funció social de l'habitatge i també l'equilibri entre població resident i població flotant, i veien com hi havia tants d'espais al barri destinats a equipaments, segons el planejament urbanístic, que constaven com a espais lliures sense que amb el pas dels anys s'hagués avançat en concretar quins usos havien de tenir ni de quins havien de ser els seus principals agents dinamitzadors, l'associació va proposar el projecte d'obrir un debat amb els veïns i veïnes del Barri Vell per definir els usos d'aquests equipaments, així com les millors vies per a la seva concreció i desenvolupament urbanístic, social i patrimonial.

Aquest procés i l’enfocament del debat treballarà amb l’horitzó d’una possible revisió futura de l’actual Pla Especial del Barri Vell, que tingui per objectiu els que van expressar en el seu moment l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell que resumim a continuació:

  • Garantir que aquesta zona tingui usos mixtos en equilibri amb els usos residencials
  • Que tingui una activitat econòmica diversificada.
  • Capacitat d’atraure a nous residents de llarga durada.
  • Model de barri sostenible
  • Que es potenciï la identitat del Barri Vell
  • Promoure espais adients per a les famílies 
  • Que es vetlli per la reducció de l'explotació turística, la restauració i els accessos de vehicles privats.
  • Que se sumin les diferents visions dels agents socials, institucionals i econòmics del Barri Vell i de la ciutat.

El 25 de juny del 2019, a la seu del COAC de Girona, va tenir lloc la primera Taula de debat del Barri Vell de Girona. La convocatòria va aconseguir omplir la Sala Rafael Masó.