Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Projectes que s'executaran | Pressupostos participats 2018

Pressupostos participats 2018

Projectes que s'executaran

BARRI VELL
42.386,19 € més un romanent d'altres anys de 27.249,07 €

Procés de debat amb la ciutadania per a l’assignació d’usos d’espais destinats a escoles, tallers, biblioteca, etc. segons el planejament 17.545,00 €

Projecte de dinamització del Barri Vell 9.000,00 €

Millores per a la seguretat dels vianants a determinades zones del barri 5.800,00 €

Instal·lació d’uns plafons informatius il·luminats de la història del Pou Rodó, el Burg i Sant Pere Galligants 4.200,00 €

CAMPDORÀ
46.153,85 € més un romanent d'altres anys de 625,91 €

Instal·lació d'un cobert a la pista de davant de les Antigues Escoles 31.800,00 €

CARME - VISTA ALEGRE
39.560,44 € més un romanent d'altres anys de 3.529,43 €

Millora de la viabilitat al carrer Enderrocades entre els carrers del Taquígraf Martí i del Carme 31.800,00 €

DEVESA – GÜELL
41.444,27 €

Pla de dinamització del barri de la Devesa 24.000,00 €

Aportació de 5.370 € al projecte de recuperació de la memòria del barri “Amb veu i mirades dels avis” 5.370,00 €

Ampliació del parc de salut proposat en els pressupostos participats del 2017 2.850,00 €

Tapament dels escocells de la ronda de Ferran Puig 2.223,99 €

Aportació de 7.000 € a l'ampliació de la coberta de la plaça de Miquel de Palol 7.000,00 €

DOMENY - TAIALÀ
46.153,85 €

Acabament de les voreres del carrer d’Adri 22.700,00 €

Plantada de vegetació a la rotonda de la rambla de Tete Montoliu 2.555,62 €

Enjardinament i condicionament sobre el dipòsit receptor d'aigües pluvials de la carretera de Taialà 20.898,23 €

EIXAMPLE
56.514,91 € més un romanent d'altres anys de 37.000 €

Projecte de dinamització del barri de l'Eixample 31.852,55 €

Millora de l'enllumenat al passeig del General Mendoza 22.500,00 €

Millora de la il·luminació al carrer de La Salle 5.650,00 €

Detectors de nivell sonor al carrer del Cardenal Margarit 5.193,70 €

FIGUEROLA - BONASTRUC
40.502,35 € més un romanent d'altres anys de 40.545,58 €

Reforma d’una banda del carrer Figuerola, entre l'avinguda Ramon Folch i carrer Bonastruc de Porta 68.000,00 €

Reserva de 13.047,93 € d’aquest any i de romanents d'anys anteriors per poder finalitzar el projecte de reforma del carrer de Figuerola 13.047,93 €

 

FONTAJAU
40.502,35 €

Aportació de 10.000 € al cobriment de la pista del parc de la Guingueta 10.000,00 €

Canalització d'aigües, solució pel pas elevat i instal·lació de mobiliari urbà a la zona de Can Sunyer 30.502,35 €

FONT DE LA PÓLVORA
40.502,35 € més un romanent d'altres anys de 38.253,17 €

Acabament de la urbanització del carrer del Pruner fins a l'aparcament 66.600,00 €

GERMANS SÀBAT
32.967,03 €

Aportació de 32.967,03 € a la remodelació de la plaça dels Germans Sàbat 32.967,03 €

GRUP SANT DANIEL 
39.560,44 € més un romanent d'altres anys de 13.365,82 €

Reserva dels 52.926,26 € per a la propera edició dels pressupostos participats 52.926,26 €

MAS CATOFA
30.141,29 €

Adaptació de les voreres del carrer del Mas Vendrell amb el carrer del Puig d'Adri 12.700,00 €

MAS RAMADA
30.141,29 € més un romanent d'altres anys de 14.141,29 €

Reserva dels 44.282,58 € per a la propera edició dels pressupostos participats 44.282,58 €

MERCADAL
37.676,61 €

Projecte de dinamització del barri del Mercadal 9.362,20 €

Instal·lació de jocs infantils a la zona arbrada de la plaça de l’U d'Octubre 28.314,41 €

MONTILIVI - LA CREUETA
39.560,44 €

Millora de la il·luminació de l'avinguda de Lluís Pericot entre la cruïlla del carrer de Sant Hipòlit i de la Riera Bugantó 27.000,00 €

Millora de la il·luminació de la cruïlla entre l'avinguda de Montilivi i el carrer del Puigsacalm 4.500,00 €

MONTJUÏC
35.792,78 € més un romanent d'altres anys de 2.199,97 €

Ampliació i millora del parc infantil de la plaça de Domènec Fita 14.081,98 €

Condicionament del voral entre els números 14 i 18 del carrer d’Àngela Bivern 19.312,81 €

Instal·lació d’una vela, un mòdul de bar i seguretat per a la Festa Major del barri 5.578,93 €

PALAU SACOSTA - AVELLANEDA - MAS XIRGU
53.689,17 € més un romanent d'altres anys de 4.389,17 €

Aportació de 20.000 € a condicionar l'interior del local social 20.000,00 €

Itinerari saludable des de la font de Mas Abella fins a l'escola especial 13.000,00 €

Aportació de 10.000 € a l'arranjament de la vorera entre el carrer del Mas Figueres i la Creu de Palau 10.000,00 €

PEDRERES - FORA MURALLA
38.618,52 € més un romanent d'altres anys de 2.637,02 €

Col·locació de baranes a la pujada de les Pedreres per millorar-ne la seguretat 11.520,00 €

Aportació de 20.000 € a l'ascensor panoràmic dels jardins de la Infància als jardins de la Muralla 20.000,00 €

PEDRET
32.967,03 €

Millora de l'enllumenat del passeig del riu paral·lel al carrer de Palafrugell 29.000,00 €

PONT MAJOR 
32.025,12 €

Aportació de 32.025,12 € a la realització de la tercera fase de l'arranjament del carrer de Mossèn Pere Rabat i la plaça de l'Om 32.025,12 €

PUJADA A LA TORRASSA
36.734,69 € més un romanent d'altres anys de 5.923,04 €

Continuació de la millora del paviment de la pujada a la Torrassa 30.811,65 €

SANT NARCÍS
50.863,42 € més un romanent d'altres anys de 6.653,42 €

Arranjament de les voreres del carrer del Rosselló 50.250,00 €

PLA DE PALAU - SANT PAU
48.037,67 €

Projecte de millora de la tanca perimetral del parc infantil del costat de l’escola Marta Mata 1.538,00 €

Aportació de 45.860,40 € a la continuació del projecte Espai infantil de lleure i cultura del barri de Sant Pau (Pauleca) 45.860,40 €

SANT PONÇ
35792,78 € més un romanent d'altres anys de 1.253,86 €

Remodelació del parc infantil que hi ha a la plaça de Sant Ponç 7.878,65 €

Millora de la zona verda situada entre el carrer de l’Esport i el carrer de Pep Martí i Colomer 8.000,00 €

Pla de dinamització del barri de Sant Ponç 12.530,00 €

SANTA EUGÈNIA i CAN GIBERT DEL PLA
48.037,68 €

Projecte de futur: dinamització, oci i cultura, per al jovent i la mainada de Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla 39.685,00 €

Projecte d'integració i formació des de l'esport (bàsquet) amb infants i joves de Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla 8.000,00 €

Pla de dinamització del Casal de la Gent Gran de Santa Eugènia 9.989,70 €

Carril bici fins a l'institut de Santa Eugènia 6.500,00 €

Estudi i projecte de carril bici al carrer de Santa Eugènia, en el tram comprès entre la rotonda de Santa Eugènia i el Centre Cívic Can Ninetes i a l’avinguda Tarradellas, entre el carrer de Santa Eugènia i l’escola dels Maristes 26.230,00 €

TORRE GIRONELLA
37.676,61 € més un romanent d'altres anys de 37.676,61 €

Aportació de 75.353,22 € a l'accés per a vianants per unir els barris de les Pedreres i Torre Gironella 75.353,22 €

TORRES DE TAIALÀ 
33.908,95 €

Aportació de 33.908,95 € a la redistribució dels espais del local social i compra de material 33.908,95 €

VALL DE SANT DANIEL 
38.618,52 € més un romanent d'altres anys de 1.220,22 €

Instal·lació d'una vela per a la pista del CREC amb motiu de la Festa Major del barri 3.206,50 €

Connexió a la xarxa d'aigua potable de la font del Bisbe, font d'en Pericot i font d'en Fita 6.908,79 €

Reformes als locals de les antigues escoles de Sant Daniel 18.000,00 €

Finalització de les obres de Can Primi 7.000,00 €

VILA-ROJA
38.618,52 €

Pavimentació i enllumenat del tram final del carrer de la Planura 38.500,00 €