Header: Per un Nou Vell

Per un Nou Vell

Ruta de navegació

Objectius | Per un Nou Vell

Objectius

Donat que en els antecedents queda justificat que l’origen de la iniciativa del debat és clarament ciutadana, s’ha fet un treball previ per a preparar aquesta proposta (a partir d’algunes entrevistes amb els veïns i veïnes del Barri Vell i d’algunes de les intervencions del públic assistent a la Taula de Debat del 25 de juny del 2019) per detectar els següents punts claus a contemplar en el procés i que es basi en les expectatives ciutadanes respecte del debat.

  1. Informació
    En primer lloc, es detecta la necessitat que al llarg del procés, es pugui tenir accés a la màxima informació.
  2. Compartir una estratègia
    En segon lloc, es detecta el desig de poder tenir espais per al contrast d’opinions, ordenades i basades en la qualitat del coneixement i experiències, entre experts i amb veïns, per tal de poder compartir una estratègia després de fer una diagnosi que els permetés identificar febleses, fortaleses, oportunitats i amenaces i crear consens sobre com actuar amb perspectiva de futur i acordar un sistema de desplegament que impliqui també els que hi viuen en la seva aplicació.
  3. Arribar a un consens
    En tercer lloc, hi ha una forta voluntat que el debat permeti crear consens entre operadors i poder construir un marc de decisions de tots els agents implicats, sobre la transparència i la traçabilitat dels arguments anteriors a la presa de decisions.