Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Ajuda i informació referent al planejament urbanístic | Urbanisme

Aquest web inclou tota la informació referent al planejament urbanístic de Girona. Consulteu aquest document d'ajuda per saber com trobar informació.

 
 

Proxy Portlet

Planejament i gestió urbanística Vigent

Cliqueu sobre les categories per consultar els expedients o utilitzeu el cercador per trobar un text o un número d'expedient.

Pla general d'ordenació urbana (PGOU)
TipusExpedients
PGOU (2002)2
Modificacions puntuals PGOU68
Estimació de recursos9
Planejament derivat
TipusExpedients
Plans parcials urbanístics (PPU)10
Plans de millora urbana (PMU)29
Plans especials (PE)54
Gestió urbanística
TipusExpedients
Projectes de reparcel·lació44
Projectes de compensació4
Projectes d'expropiació1
Projecte de regularització de finques1
Convenis urbanístics10
Ocupació directa1
Projectes de conservació0
Altre planejament
TipusExpedients
Planejament4
Ordenances urbanístiques
TipusExpedients
Ordenances1

Cercador d'expedients

Text