Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Ajuda i informació referent al planejament urbanístic | Urbanisme

Aquest web inclou tota la informació referent al planejament urbanístic de Girona. Consulteu aquest document d'ajuda per saber com trobar informació.

 
 

Proxy Portlet

Planejament i gestió urbanística En tràmit

Cliqueu sobre les categories per consultar els expedients o utilitzeu el cercador per trobar un text o un número d'expedient.

Pla general d'ordenació urbana (PGOU)
TipusExpedients
Modificacions puntuals PGOU7
Estimació de recursos0
Planejament derivat
TipusExpedients
Plans parcials urbanístics (PPU)1
Plans de millora urbana (PMU)1
Plans especials (PE)4
Gestió urbanística
TipusExpedients
Projectes de reparcel·lació1
Projectes de compensació1
Projectes d'expropiació0
Projecte de regularització de finques0
Convenis urbanístics1
Ocupació directa0
Projectes de conservació1
Altre planejament
TipusExpedients
Planejament0
Ordenances urbanístiques
TipusExpedients
Ordenances0

Cercador d'expedients

Text