Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Proxy Portlet

Planejament i gestió urbanística En tràmit

Cliqueu sobre les categories per consultar els expedients o utilitzeu el cercador per trobar un text o un número d'expedient.

Pla general d'ordenació urbana (PGOU)
TipusExpedients
Modificacions puntuals PGOU5
Estimació de recursos0
Planejament derivat
TipusExpedients
Plans parcials urbanístics (PPU)0
Plans de millora urbana (PMU)1
Plans especials (PE)3
Gestió urbanística
TipusExpedients
Delimitació i divisió poligonal0
Entitats urbanístiques col·laboradores1
Substitució de sistemes i modalitats0
Projectes de reparcel·lació1
Projectes de compensació0
Projectes d'expropiació0
Ocupació directa0
Projectes de regularització de finques0
Convenis urbanístics1
Altre planejament
TipusExpedients
Planejament0
Ordenances urbanístiques
TipusExpedients
Ordenances0

Cercador d'expedients

Text