Header: Centre Jove de Salut

Centre Jove de Salut

LSD | drogues | Joves | Centre Jove de Salut

LSD

L’LSD és una substància química al·lucinògena o psicodèlica. És una substància líquida, tot i que en general es presenta impregnada en paper secant (tripi), i de vegades com a gelatina o micropunts. Mai se sap quina quantitat d’LSD porten els àcids, encara que portin el mateix segell, la dosi pot ser molt diferent. L’LSD no produeix dependència física ni psicològica, però sí tolerància. Pot desencadenar trastorns mentals greus. Per tant, si ets una persona que ha tingut algun problema relacionat amb la salut mental, no és gens recomanable consumir-ne. Pot provocar efectes crònics molt perjudicials. 

Coses que has de saber:

  • Es tracta d’una substància que provoca eufòria de l’estat d’ànim i el conegut “viatge psicodèlic”.
  • Pot provocar crisis de pànic a més a més d’al·lucinacions i deliris.
  • LSD i conducció són incompatibles.