Header: Centre Jove de Salut

Centre Jove de Salut

Ruta de navegació

Sexualitat | Joves | Centre Jove de Salut

Sexualitat

Què entenem per sexualitat

“Tot i que la sexualitat no ens ve donada per un cos, som éssers sexuats i com a tals ens hem de manifestar"

La sexualitat és una de les formes de comunicació per intercanviar afecte i plaer. Segons l’OMS (2006), la sexualitat és un aspecte central de l’ésser humà al llarg de la seva vida i comprèn la identitat de gènere i els rols, l’orientació sexual, l’erotisme, el plaer, la intimitat i la reproducció. La sexualitat es viu i s’expressa a través de pensaments, fantasies, desitjos, creences, actituds, valors, conductes, pràctiques, rols i relacions interpersonals. Tot i que la sexualitat pot incloure totes aquestes dimensions, no totes s’experimenten o s’expressen sempre. La sexualitat està influenciada per la interacció de factors biològics, psicològics, socials, econòmics, polítics, ètics, legals, històrics, religiosos i espirituals (WHO, 2006). 

Hem d’entendre la sexualitat com quelcom que va més enllà de la genitalitat i la pràctica sexual, que ens acompanya al llarg de tota la vida i que forma part del procés de creixement i aprenentatge. Hi ha moltes maneres d’expressar i sentir la sexualitat, i cada persona escull com vol viure-la. Per tant, no podem parlar de sexualitat, sinó de sexualitats. Els petons, les carícies, les mirades, els gestos, l’autoestima, el coneixement propi i de l’altre/a, formen part de la sexualitat. Sempre es poden descobrir coses noves. També hem de tenir present que la nostra sexualitat està influenciada pels estereotips dels rols de gènere (feminitat / masculinitat).

Menú botons Sexualitat | Joves | Centre Jove de Salut

 

Bàner: Drets sexuals | Centre Jove de Salut