Header: Centre Jove de Salut

Centre Jove de Salut

Ruta de navegació

Alimentació | Joves | Centre Jove de Salut

Alimentació

Quan parlem de salut considerem factors genètics i ambientals. L’alimentació és un dels més importants. Quan t'alimentes, ingereixes nutrients que compleixen funcions essencials en el teu organisme, moltes de les quals tenen repercussió directa per a la teva salut. Una alimentació adequada ha de satisfer diàriament totes les necessitats nutricionals, incorporar valors culturals, gastronòmics i de satisfacció personal.

L'alimentació és molt important per al creixement i el bon desenvolupament tant del cos com de la ment, ja que els hàbits alimentaris que s'aprenen a la infància i al llarg de l'adolescència són un factor determinant a l'hora de configurar els hàbits que perduraran i les conductes que es tindran a l'edat adulta. És important desenvolupar una bona relació amb el menjar.

La importància de la imatge corporal i els prototips imposats per la societat poden portar-te a dietes restrictives i desequilibrades des del punt de vista de la nutrició. No podem obviar que els  ideals de bellesa són producte de la visió occidental actual del que es considera bell  que, entre altres coses, educa a totes les persones  per viure amb por la idea d’engreixar-se, especialment a les noies i a les persones que es relacionen afectivosexualment amb nois. Cal tenir en compte que en la societat actual els desequilibris alimentaris són la causa principal del desenvolupament precoç de la major part de les malalties cròniques o degeneratives i de l'aparició de coneguts trastorns alimentaris com l'anorèxia nerviosa i la bulímia nerviosa. L'objectiu bàsic hauria de ser incorporar hàbits de vida saludables i millorar el perfil alimentari per tal de provocar una davallada global dels factors de risc.

En definitiva l'alimentació és una de les bases de la vostra vida i ets la o el responsable de regular-la, ja que la importància que té sobre l'organisme és considerable. Per alimentar-se de forma saludable, és important estar ben informada o informat i corregir o solucionar possibles errades.

Trastorns alimentaris

Anorèxia Nerviosa

L'anorèxia nerviosa és la pèrdua de pes provocada per una reducció en la ingesta d'aliments i/o l'excés d'exercici físic. És un trastorn que es caracteritza pel rebuig a mantenir el pes corporal dintre o per sobre del valor mínim normal d'acord amb l'edat i la talla. També comporta una por immensa de guanyar pes i convertir-se en una persona obesa. Es produeix una alteració de la imatge corporal.

Bulímia Nerviosa

La bulímia nerviosa és un trastorn que es caracteritza per menjar grans quantitats d'aliments en poc temps i compensar aquest comportament provocant posteriorment el vòmit o utilitzant laxants, diürètics o d'altres medicaments.

La base d'aquests dos trastorns es troba en alteracions psicològiques, però poden arribar a tenir greus conseqüències biològiques i fisiològiques que van des de l'absència de la menstruació, caiguda dels cabells, sequedat de la pell, alteracions gastrointestinals fins a problemes cardiovasculars i renals seriosos.

Xarxes: Centre Jove de Salut