Header: Centre Jove de Salut

Centre Jove de Salut

Ruta de navegació

Addiccions | Joves | Centre Jove de Salut

Drogues i addiccions

Segur que de drogues i addiccions te n'han parlat moltes vegades i des de diferents posicions i punts de vista. Potser te n’han parlat amb missatges alarmistes, basats en la por i els perills. O potser t’han dit que el consum no té cap efecte negatiu sobre el teu cos, si ho controles. Tant d'una postura com de l'altra en podríem parlar molta estona, però la veritat és que ningú té la raó absoluta. El que et podem dir és que l’important és informar-se bé i disposar de suficients elements per formar el teu propi criteri! Així podràs prendre les decisions que consideris més adequades i minimitzar possibles riscos.

D’aquesta manera, no és el mateix fer un consum (o un ús) responsable que un d’irresponsable o un d’abusiu. El nostre cos té un límit i, si abusem de substàncies o conductes que l’alteren, poden aparèixer alguns problemes importants de salut. Tant a nivell físic com mental. I específicament en el món de les drogues cal ser molt conscients que no hi ha cap consum sense risc, per baix que sigui.

A banda dels riscos per a la salut, també hi ha els riscos legals. La majoria de drogues són il·legals, i totes tenen alguna regulació o altra per llei. Si incomplim aquestes normes, això ens pot portar problemes amb les autoritats. Des de fa uns anys, al Centre Jove de Salut, oferim el Programa de Mesures Alternatives per a les multes relacionades amb el cànnabis en menors. Aquest programa substitueix el pagament de la multa per una mesura psicoeducativa. 

Menú botons Drogues | Joves | Centre Jove de Salut

Drogues

 

Menú botons Addiccions | Joves | Centre Jove de Salut

Conductes addictives

 

Addiccions | (títol) Conceptes i definicions | Centre Jove de Salut

Conceptes i definicions

Addiccions (definicions part 1) | Joves | Centre Jove de Salut

Addicció

Trastorn que consisteix en l’ús repetitiu d’una droga (alcohol, heroïna, tabac, etc.) o d’una conducta (apostes, videojocs on-line, etc.). Normalment implica un desig inevitable de consumir o fer la conducta; així com un dany cap a tu mateix/a, i cap a les persones qui t’envolten. Pot ser un dany per la salut física o mental, però també per l’entorn social (amistats, parella, familiars, etc.) de les persones afectades. 

Droga

Una droga és una substància que quan entra dins del nostre cos, per qualsevol via (fumant, bevent, menjant, injectant, etc.), provoca una alteració del funcionament del nostre sistema nerviós. És a dir, és una substància que canvia com ens sentim, com percebem la realitat i/o com ens comportem. 

Medicament

Substància que serveix per prevenir o curar malalties. També pot servir per millorar la salut física o mental. Un medicament pot modificar els processos del nostre cos, com les drogues, i alguns d’ells també generen addicció, tolerància i dependència. Per això és molt important seguir sempre les instruccions del metge o metgessa.

Tolerància

Disminució de l’efecte d’una droga (o medicament). Ens passa quan el consum es torna repetitiu, quan ho fem molt sovint. Per exemple, si cada setmana bevem alcohol, al final necessitarem beure’n quantitats més grans per aconseguir el mateix efecte que al principi. 

Dependència

Necessitat de consumir una droga (o de fer una activitat) per trobar-se bé, o per no trobar-se malament. Significa perdre el control sobre el consum o conducta. El cos demana seguir-ho fent per poder funcionar o, en els casos més extrems, poder sobreviure. 

Abstinència

Ser abstinent significa no consumir cap droga, o una de concreta, ja sigui per principis o per altres motius. Una persona que practica l’abstinència és un abstemi o una abstèmia. Normalment s’aplica a l’alcohol. No confondre amb síndrome d’abstinència.

Síndrome d’abstinència

Símptomes desagradables (alteracions del son i la gana, tremolors, deliris, suor freda, etc.) que apareixen quan s’atura o es redueix un consum habitual, o en què ja hi havia dependència. És diferent en funció de cada droga. Significa que estem tan enganxats/des a una droga, que el nostre cos no funciona bé sense ella. En casos d’addicció extrema, pot produir la mort. No confondre amb abstinència.

Addiccions (definicions part 2) | Joves | Centre Jove de Salut

Abús

Consum excessiu, continuat, que pot generar un problema social, acadèmic, laboral, mental, físic, etc. És un consum més gran del que el nostre cos pot suportar sense que ens acabem enganxant a la substància. En el cas de les addiccions a conductes, implicaria una repetició d’una activitat més enllà del temps que hi podem destinar sense que acabi suposant un problema.

Hàbit

En el cas de les addiccions, seria acostumar-se a fer sovint un consum o una activitat que genera un estat “plaent”. Quan tens un hàbit, encara no hi ha tendència a augmentar la dosi o freqüència de l’activitat. Més aviat hi ha un desig de fer-ho sense que encara suposi un problema. És un moment interessant per reflexionar sobre què volem o necessitem amb aquest consum o activitat.

Sobredosi

Consum d’una quantitat molt gran d’una substància, en una sola dosi, que genera efectes greus o molt greus en el funcionament del nostre cos. La sobredosi d’alcohol és una de les més habituals. Es coneix com a “coma etílic” i en casos greus, si no es gestiona a temps, pot ser mortal. En el cas de les addiccions a conductes, no podem fer una sobredosi, però sí un excés d’activitat que perjudiqui el nostre cos. 

Prejudicis

Idees o opinions preconcebudes que sovint poden aparèixer davant d’una persona que fa un consum o una conducta problemàtiques. Aquestes idees solen allunyar-nos de la persona, i fan més difícil que la puguem ajudar.

Legalitat

Hi ha drogues que són legals (alcohol, tabac, cafeïna, medicaments) i drogues que són il·legals (la resta). El fet que una droga sigui legal, no implica que sigui menys perillosa per la nostra salut. Totes les drogues ens poden perjudicar. Les il·legals, a més, ens poden portar problemes amb l’autoritat. 

En el cas de les activitats que poden generar addicció, actualment és il·legal que els i les menors juguin a jocs d’apostes.

Contagis

El consum de drogues, quan no prenem les precaucions necessàries, també implica risc de contagiar-se d’algunes malalties. Per exemple, en injectar-se substàncies i compartir una mateixa xeringa; o en compartir un got o un porro entre companys/es.