Header: Centre Jove de Salut

Centre Jove de Salut

Alcohol | drogues | Joves | Centre Jove de Salut

Alcohol

Les begudes alcohòliques són unes substàncies depressores del sistema nerviós central, elaborades a partir de la fermentació o la destil·lació. El seu principi actiu és l’etanol. El fet de ser una substància legal no implica que sigui menys perjudicial pel que fa als efectes a curt i llarg termini. És la droga més consumida en el nostre entorn i la que més problemes sociosanitaris genera. Has de saber que l’alcohol és una droga que pot generar una forta dependència física i psicològica. Si es consumeix en excés i de forma continuada et portarà problemes de salut i tindrà repercussions que afectaran el teu entorn social, familiar i laboral. 

Coses que has de saber:

  • Les persones joves són més sensibles als efectes de l’alcohol.
  • L’alcohol té més efectes en les persones amb menys massa corporal.
  • Com més alcohol s’ingereix en un termini breu de temps, més possibilitat hi ha d’intoxicació.
  • La combinació d’alcohol amb refrescos amb gas n’accelera la intoxicació.
  • Els efectes de l’alcohol, si es pren menjant, s’alenteixen.
  • La combinació d’alcohol amb altres substàncies depressores del sistema nerviós en potencien l’efecte depressor. En canvi, la combinació amb substàncies estimulants provoca un efecte compensatori. Això també és perillós perquè és més fàcil no controlar i acabar fent una sobredosi. A més, mai podem preveure com interaccionaran les substàncies dins del nostre cos. 
  • Alcohol i conducció són incompatibles.