Header: Centre Jove de Salut

Centre Jove de Salut

Tabac | drogues | Joves | Centre Jove de Salut

Tabac

El tabac és una substància estimulant. Tot i ser considerada una substància legal, els seus efectes perjudicials sobre l’organisme són importants. En moltes ocasions, l’inici en l’hàbit de fumar està més relacionat amb una moda, un estil, un sentir-se integrat en un grup..., que no pas amb una sensació agradable. El tabac conté moltes substàncies tòxiques, com el quitrà o el monòxid de carboni. Aquests elements poden provocar diverses malalties, sobretot càncers i complicacions cardiovasculars. La nicotina és el principi actiu i la responsable del fet que ens hi enganxem. És una de les drogues més addictives que hi ha. 

Coses que has de saber:

  • El tabac no relaxa ja que és una substància que actua estimulant el sistema nerviós (es pot comprovar mesurant el ritme cardíac després de fer una cigarreta).
  • El tabac és molt addictiu i costa molt de deixar, tot i que és possible.
  • El tabac baix en nicotina acaba afectant de la mateixa manera que l’altre, ja que per aconseguir la mateixa dosi de nicotina s’augmenta la quantitat de cigarretes.
  • El tabac no engreixa ni aprima.