Header: Centre Jove de Salut

Centre Jove de Salut

ketamina | drogues | Joves | Centre Jove de Salut

ketamina

La ketamina és una substància depressora amb efectes al·lucinògens. Pot actuar com a anestèsic i pot provocar sensació de separació del cos i la ment. La ketamina es presenta en pols o diluïda en medicaments. La via d’administració més comuna és la inhalació, tot i que també es pot beure, fumar o injectar. La dependència psicològica és molt alta i un consum continuat genera tolerància molt ràpidament. Encara és més perjudicial si tenim hipertensió, asma, epilèpsia i insuficiència cardíaca.

Coses que has de saber:

  • Els seus efectes depenen de la composició, la dosi, el context en què es consumeixi i de les característiques de cadascú.
  • És una substància molt perillosa, ja que fins i tot consums mínims poden provocar una sobredosi.
  • La ketamina és altament addictiva i provoca ràpida tolerància.
  • La combinació de ketamina amb alcohol o altres drogues augmenta el risc de tenir problemes cardiorespiratoris.
  • Ketamina i conducció són incompatibles.