Header: Centre Jove de Salut

Centre Jove de Salut

Ruta de navegació

Bolets al·lucinògens | drogues | Joves | Centre Jove de Salut

Bolets al·lucinògens

De la mateixa manera que el cànnabis, els bolets al·lucinògens es consideren drogues naturals. Això no obstant, aquest fet no implica que siguin més sans. No s’ha demostrat que generin dependència, però sí una alta tolerància. Si consumeixes bolets durant un llarg període de temps, poden aparèixer estats d’angoixa, depressió, i fins i tot desencadenar alguns trastorns psicòtics, com l’esquizofrènia. Hi ha diferents tipus i varietats de bolets al·lucinògens.

Coses que has de saber:

  • No tots els bolets tenen la mateixa concentració de principi actiu, per la qual cosa els efectes poden variar.
  • Els bolets al·lucinògens són incompatibles amb la conducció.
  • El consum reiterat provoca un estat de cansament, disminució de la memòria, estat depressiu i agressivitat.