Header: Centre Jove de Salut

Centre Jove de Salut

Cocaïna | drogues | Joves | Centre Jove de Salut

Cocaïna

La cocaïna és una substància estimulant que s’obté de la planta de coca. Es presenta en forma de pols blanca cristal·litzada i amb un cert gust amarg. La que es troba al mercat, en la majoria dels casos, està barrejada amb altres substàncies (com quinina, cafeïna, amfetamina, aspirina, guix, etc.). Això pot fer-la més tòxica, segons de què es tracti. La cocaïna s’acostuma a esnifar, i ocasionalment es fuma (xinos o perico) o s’injecta. Genera una alta i ràpida tolerància, i alhora té una gran capacitat addictiva a nivell psicològic. Resulta molt complicat desenganxar-se’n.

Coses que has de saber:

  • L’addicció a la cocaïna es produeix després de períodes de consum més o menys llargs, que no tenen per què ser diaris.
  • La cocaïna actua a nivell cerebral modificant els circuits responsables del plaer. El seu consum continuat redueix la capacitat d’experimentar plaer de forma natural.
  • El consum habitual de cocaïna disminueix el desig sexual i comporta problemes d’erecció i ejaculació en les persones amb penis.
  • El consum de cocaïna a més a més d’addicció comporta problemes físics, psicològics i psiquiàtrics importants.
  • Barrejar cocaïna amb altres substàncies fa que augmentin els efectes negatius. La combinació amb l’alcohol és altament perillosa.
  • Els riscs i possibilitats de generar dependència són majors com menor és l’edat de la persona consumidora.
  • Els efectes del consum de cocaïna durant els caps de setmana es prolonguen en els dies posteriors.
  • Cocaïna i conducció són incompatibles.