Header: Centre Jove de Salut

Centre Jove de Salut

Ruta de navegació

Èxtasi (MDMA) | drogues | Joves | Centre Jove de Salut

Èxtasi (MDMA)

L’èxtasi (MDMA, o simplement M, “eme”) és una substància sintètica il·legal que combina efectes estimulants i al·lucinògens. Normalment es presenta en pastilles de diferents colors i logos, tot i que també es pot trobar en pols. Com que és una substància artificial, cada pastilla pot portar unes quantitats diferents d’èxtasi. Mai pots saber del cert què porta ni la reacció que provocarà en el teu organisme. Això fa que sigui especialment perillós consumir-lo. Si prens medicaments antidepressius o antiretrovirals, si pateixes del cor o ronyons, tens diabetis, asma, hipertensió arterial, epilèpsia o problemes psicològics, el seu consum és especialment perillós. 

Coses que has de saber:

  • L’èxtasi afecta el metabolisme de l’organisme, cosa que en dificulta l’eliminació.
  • De forma immediata al consum, pot provocar alguns efectes adversos per a la salut (nàusees, visió borrosa, contraccions involuntàries dels músculs de la mandíbula, cops de calor...). En casos extrems, fins i tot la mort.
  • L’èxtasi produeix tolerància, dependència i síndrome d’abstinència.
  • El seu consum és especialment perjudicial en l’adolescència, ja que el nostre cos s’està desenvolupant i podem ser més sensibles al seu efecte.
  • Barrejar èxtasi amb altres drogues augmenta la seva toxicitat i el perill de reaccions adverses.
  • Èxtasi i conducció són incompatibles.