Header: Centre Jove de Salut

Centre Jove de Salut

Ruta de navegació

Sexualitat: Accés gratuït a la píndola de l’endemà | Joves | Centre Jove de Salut

Sexualitat

Accés gratuït a la píndola de l’endemà

És un tractament hormonal que s'utilitza per prevenir l'embaràs, en els casos excepcionals d'haver tingut una relació coital no protegida voluntària o no, o quan hi ha hagut alguna incidència en l’ús del mètode anticonceptiu habitual (per exemple, trencament del preservatiu, oblit de pastilles...). 

Cal prendre els comprimits (un únic comprimit o dos comprimits junts en la mateixa dosi) dins de les 72 hores posteriors a la relació de risc. El període de màxima seguretat són les 48 hores.

Recordeu que l’anticoncepció d’emergència pot prevenir l’embaràs, però no protegeix d’infeccions de transmissió sexual.

Aquest tractament és un mètode d’ús ocasional i en cap cas substitueix els mètodes habituals d’anticoncepció.