Header: Centre Jove de Salut

Centre Jove de Salut

Ruta de navegació

WC regla | Joves | Centre Jove de Salut

WC amics de la regla

Equipaments municipals amb WC habilitats per a l'ús de la copa menstrual

Lavabos disponibles pel maneig còmode i salubre de la regla

En el marc de la campanya per l'Equitat Menstrual s'ha elaborat un llistat per facilitar la localització d'equipaments amb lavabos disponibles, en els horaris d'obertura, pel maneig còmode i salubre de la regla, on canviar-se la copa, la compresa o el tampó, i on en un futur estem treballant perquè hi hagi tampons i compreses d'un sol ús per a emergències.

L'Ajuntament de Girona senyalitza 36 equipaments municipals que tenen lavabos habilitats per a l'ús de la copa menstrual.

Mapa dels equipaments disponibles pel maneig de la regla