Header: Centre Jove de Salut

Centre Jove de Salut

Ruta de navegació

Sexualitat: Anticoncepció al teu abast | Joves | Centre Jove de Salut

Sexualitat

Anticoncepció al teu abast

Els mètodes anticonceptius són aquells que ens permeten gaudir de la sexualitat compartida sense por a un embaràs no previst. Cada persona podrà trobar el que li vagi millor, segons l’edat, la situació personal, el tipus i la freqüència de les relacions, les pròpies creences, etc., perquè no hi ha un mètode ideal per a tothom. Abans d'escollir un anticonceptiu és important poder parlar de les seves característiques amb algun o alguna professional. Cal conèixer i seguir correctament les normes d'utilització de cada mètode, ja que l’ús correcte és la millor garantia per evitar riscos en les relacions sexuals (embarassos no planificats i contagi d’infeccions de transmissió sexual). 

Quins mètodes anticonceptius hi ha?

Hormonals

Píndola anticonceptiva:
Consisteix a prendre una píndola amb contingut hormonal similar al que produeixen els ovaris. És un mètode eficaç i segur (sempre que s’administri correctament) i dels més utilitzats.

La píndola actua sobre el cicle hormonal de la persona impedint l’ovulació. Les pastilles d’avui en dia a part d’una alta eficàcia anticonceptiva presenten menys efectes secundaris i avantatges addicionals.

És important saber que aquest mètode evita l’embaràs, però no protegeix de les infeccions de transmissió sexual. L’anticoncepció oral és un mètode reversible i molt segur per prevenir l’embaràs sempre que s’utilitzi seguint les indicacions mèdiques.

Anell vaginal:
L’anell vaginal és un cercle de plàstic flexible que conté hormones (estrògens i progesterona). Actua de manera molt similar a la píndola. La mateixa persona se’l pot col·locar a l’interior de la vagina i el portarà durant tres setmanes al llarg de les quals l’anell vaginal anirà alliberant una dosi molt baixa d’hormones.

L’anell vaginal evita que es produeixi l’ovulació. No protegeix del contagi d’infeccions de transmissió sexual.

Pegat anticonceptiu:
Aquest mètode allibera hormones que són absorbides a través de la pell. Consisteix en l’aplicació d’un pegat setmanal durant tres setmanes, seguides d’una setmana sense pegat. S’ha d’enganxar sobre la pell de zones planes del cos que no tinguin pèl ni lesions. Es pot utilitzar en diferents circumstàncies: per nedar, fer exercici, etc., ja que resisteix la humitat i la calor. Aquest mètode impedeix l’ovulació, però no protegeix del contagi d’infeccions de transmissió sexual.

DIU hormonal:
El DIU hormonal és un petit dispositiu de plàstic que es col·loca en l’úter i que sol tenir forma de T per a una millor adaptació a la cavitat uterina. És un mètode anticonceptiu de llarga duració (cinc anys), reversible i que protegeix de l’embaràs però no del contagi d’infeccions de transmissió sexual. Per la seva forma d’actuar en l’úter, el DIU hormonal produeix una disminució de la duració i quantitat del sagnat menstrual.

L’ha de col·locar i extreure un/a professional sanitari/ària.

Injecció de progestagen:
És un mètode hormonal que s’aplica per via intramuscular (dins del múscul) cada tres mesos i evita l’ovulació durant aquest període de temps. Evita l’embaràs però no el contagi d’infeccions de transmissió sexual. És un mètode aconsellat per a les persones amb vagina amb facilitat per oblidar utilitzar altres mètodes com serien la pastilla anticonceptiva o l’anell vaginal.

Implant hormonal:
Es tracta d’un mètode anticonceptiu a llarg termini (tres anys) eficaç i fàcil d’utilitzar. Consisteix en la inserció sota la pell del braç, per part d’un/a professional, d’una petita cànula de plàstic flexible que allibera progestagen de forma constant. Aquest mètode és aconsellable en persones amb vagina que tenen dificultats per utilitzar altres mètodes anticonceptius o intolerància als estrògens. És un mètode que evita l’embaràs però no el contagi d’infeccions de transmissió sexual.

De barrera

Preservatiu de penis:
És una funda molt fina de làtex, elàstica i resistent que es col·loca sobre el penis quan està en erecció i sempre abans de la penetració.

Preservatiu de vagina:
És menys conegut i s’utilitza menys. Té forma cilíndrica, és d’un material més gruixut que el làtex i és tan fàcil d’introduir a la vagina com un tampó.

Els dos preservatius actuen com a barrera i impedeixen que els espermatozous puguin entrar en contacte amb l’òvul fecundant-lo. A més a més el preservatiu és el mètode per excel·lència que protegeix de les infeccions de transmissió sexual. És un mètode molt fàcil d’utilitzar.

Diafragma:
El diafragma és un dispositiu de goma en forma de caputxó, que la persona amb vagina s’introdueix en aquesta i es cobreix així el coll de l’úter. Els músculs vaginals són els responsables que el diafragma es mantingui en el seu lloc i actuï com a barrera física i s’evita així que els espermatozous arribin a l’òvul. Perquè aquest mètode sigui efectiu hauria d’utilitzar-se cada cop que es tenen relacions sexuals i sempre amb espermicides. No protegeix contra les infeccions de transmissió sexual.

Mecànics

DIU (dispositiu intrauterí):
El dispositiu intrauterí (DIU) és una estructura de plàstic petita i flexible amb un metall addicional que generalment és de coure. El DIU s’introdueix en l’úter de la persona a través de la vagina de forma senzilla i ràpida, però ha de fer-ho un/a professional. Gairebé tots els DIU porten uns fils en l’extrem inferior per poder verificar si està en el seu lloc i per facilitar-ne l’extracció.

N’hi ha de diferents models i mides per adaptar-se al màxim a l’úter de cada persona. Aquest mètode evita la implantació de l’òvul a les parets de l’úter per tant impedeix l’embaràs, però no protegeix del contagi d’infeccions de transmissió sexual. És un mètode aconsellat en persones amb vagina que ja hagin tingut descendència i té una durada de tres a cinc anys.

Naturals

Són mètodes anticonceptius poc fiables, que demanen un bon coneixement del propi cos i que limiten les relacions sexuals amb penetració als dies que estan dins l’anomenat “període segur”. En cap cas eviten el contagi d’infeccions de transmissió sexual.

Químics

En aquest grup hi trobem les cremes espermicides i els òvuls vaginals. Són productes farmacèutics compostos de substàncies que tenen com a objectiu impedir que els espermatozous arribin vius a les trompes de Fal·lopi. Són mètodes que per si sols tenen poca eficàcia i normalment s’utilitzen com a complement d’altres mètodes. No eviten el contagi d’infeccions de transmissió sexual.

Quirúrgics

Lligadura de trompes:
És un mètode irreversible, és a dir per a tota la vida que consisteix a lligar les trompes de Fal·lopi per evitar el pas de l’òvul cap a l’úter i per tant la possibilitat d’embaràs. No evita el contagi d’infeccions de transmissió sexual i no altera el cicle menstrual. Es tracta d’una intervenció quirúrgica.

Dispositius intratubaris:
És un mètode anticonceptiu molt segur i irreversible. Consisteix a inserir quirúrgicament unes espirals a les trompes, que provoquen una reacció del teixit que porta a l’obstrucció d’aquestes. Els primers tres mesos s’ha d’utilitzar un mètode anticonceptiu de suport fins a comprovar que les trompes estan absolutament obstruïdes. No evita el contagi d’infeccions de transmissió sexual i no altera el cicle menstrual.

Vasectomia:
És una petita operació en la qual es tallen i lliguen els conductes per on passen els espermatozous i s’impedeix així que surtin en l’ejaculació. És pràcticament irreversible. Unes setmanes després s’ha de comprovar que no hi ha presència d’espermatozous en el semen a través d’una anàlisi. No evita el contagi d’infeccions de transmissió sexual.