Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Setmana Sense Soroll | Sostenibilitat

Setmana Sense Soroll 2022 - "Abaixem el volum"

Del 25 d'abril a l'1 de maig

La contaminació acústica és un dels principals problemes de salut ambiental a Europa. És causada pel soroll procedent de diverses fonts i està àmpliament present, no només als entorns urbans més concorreguts, sinó cada cop més en entorns naturals.

Els efectes negatius sobre les persones exposades a la contaminació acústica inclouen la disminució temporal o permanent de la capacitat auditiva, manifestacions de sensacions de molèstia, nerviosisme, irritabilitat i interferències en el son, les quals, poden produir cansament, disminució del rendiment, disminució de la concentració en el treball, alteracions del metabolisme, del sistema nerviós central, del sistema neurovegetatiu, etc. 

Sabies que ....

  • A Catalunya, el trànsit viari genera més del 90 % del soroll a les ciutats.
  • Un tren ple permet substituir 300 cotxes a la via pública i que fa que el soroll es redueixi un 65 %.
  • Un autobús ple permet substituir 50 cotxes a la via pública i fa que el soroll es redueixi un 50 %.
  • Només l’11 % de la població urbana de Catalunya viu en zones considerades tranquil·les.
  • Cada any hi ha més de 12.000 morts prematures a Europa per culpa de la contaminació acústica.

Font dades: Generalitat de Catalunya

El Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica (SPCAL) de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, com cada any, organitza la "Setmana Sense Soroll 2022 (SSS22)" del 25 d'abril a l'1 de maig de 2022. 

La Setmana Sense Soroll promou iniciatives en el marc de la prevenció de la contaminació acústica, com ara la sensibilització i l'educació ambiental, amb l'objectiu de donar visibilitat a les eines de gestió i control, així com impulsar la col·laboració entre administracions amb diferents responsabilitats i/o competències en la matèria, per optimitzar recursos i poder oferir una solució més ràpida i eficaç.

 

Activitat 2022: Quin soroll fem a la ciutat?

Sota el lema "Abaixem el volum", la Setmana Sense Soroll de l'any 2022 té com a objectiu posar en valor totes aquelles mesures permanents, actuacions i accions que permeten millorar la qualitat acústica del nostre entorn.

Durant la Setmana Sense Soroll 2022, des de l’Ajuntament de Girona es proposa a la ciutadania una activitat de mesura del nivell de soroll a la ciutat a través de l’aplicació mòbil “Noise Capture”:

Per qualsevol dubte i/o aclariment contacteu amb l'Oficina per la Sostenibilitat i us ajudarem.

#SSSoroll2022