Header: School Chance Girona

School Chance Girona

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya formen part del projecte europeu School Chance

El programa té com a objectiu incorporar la mobilitat autònoma i independent dels infants en les polítiques regionals i hi participen sis socis més de diferents punts d'Europa.

L’Ajuntament de Girona i la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya treballaran conjuntament en el projecte europeu SCHOOL mobility CHAllenge in regioNal poliCiEs (School Chance), que té com a objectiu principal incorporar la mobilitat autònoma i independent dels infants a les polítiques regionals dels territoris que hi participen. 

Es tracta d’un projecte aprovat pel programa Interreg Europe i finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per al període 2014-2020. El programa Interreg Europe es divideix en quatre eixos prioritaris relacionats amb l'estratègia Europa 2020, i el projecte School Chance s’emmarca en l’objectiu temàtic 4: “Low-carbon economy: Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors”. 

A més de l’Ajuntament de Girona, a través de l’Àrea de Mobilitat i Via Pública, i de la Generalitat de Catalunya, participaran en el projecte els ajuntaments de la ciutat italiana de Reggio Emilia, de la ciutat holandesa d’Utrecht, de la ciutat polonesa de Gdansk i de la ciutat sueca de Gävle; l’agència metropolitana Brasov Metropolitan Agency For Sustainable Development (Romania), i l’Austrian Mobility Research FGM_AMOR (Àustria), que actua com a soci assessor. 

El tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona, Joan Alcalà, ha definit aquest projecte com un “repte il·lusionant” que va “en sintonia amb la voluntat del govern i amb les línies previstes en el Pla de mobilitat urbana de la ciutat per fomentar la mobilitat sostenible i segura a través de diferents recursos com, per exemple, la implementació de camins escolars segurs per arribar als centres educatius”. 

La finalitat del projecte School Chance és que diverses regions d’Europa intercanviïn bones pràctiques relatives a la mobilitat independent dels nens per tal de modificar polítiques regionals i elaborar plans que lliguin amb l’estratègia d’Europa 2020, que preveu un creixement sostenible, intel·ligent i integrador. Els objectius de School Chance es divideixen en quatre àmbits: infraestructures (com han de ser els entorns de les escoles); educació (quines activitats són les més adequades per a cada nivell escolar); comunicació, i promoció (com poden les noves tecnologies ajudar a involucrar les comunitats escolars). El propòsit és definir un programa de mobilitat escolar sostenible, segura i accessible per a tots els membres de la comunitat i per a cada etapa educativa. 

El programa, que té previst iniciar-se en les properes setmanes, durarà cinc anys i es dividirà en dues fases. La primera, sota el nom de “Interregional learning”, es durà a terme del 2017 al 2020. En aquest període, s’identificaran les bones pràctiques entre els socis del projecte, es realitzaran visites per estudiar les bones pràctiques seleccionades i es desenvoluparan els plans regionals d’acció. La segona fase, amb una durada de dos anys, servirà per implementar els plans elaborats i fer-ne el seguiment. 

El trànsit escolar representa un 15% del trànsit urbà i, segons diferents estudis de països de la Unió Europea, els estudiants que fan el trajecte fins a l’escola en cotxe són entre el 30% i el 60% del total, depenent del país i del nivell educatiu. Els diferents països participants del projecte treballaran junts per promoure que aquests viatges siguin més segurs i sostenibles mitjançant la recerca de formes innovadores, la identificació de bones pràctiques i el desenvolupament d’una metodologia comuna estàndard de certificació d’escoles “mobility friendly” que s’adaptaran a cada país. 

Tornar